Вызов врача на дом

Регламент утвержден постановлением акимата г.Алматы от 18.11.2015 г. № 4/637

Запись на прием к врачу

Регламент утвержден постановлением акимата г.Алматы от 18.11.2015 г. № 4/637

Прикрепление к медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь

Регламент утвержден постановлением акимата г.Алматы от 18.11.2015 г. № 4/637

Выдача справки с наркологического диспансера

Регламент утвержден постановлением акимата г.Алматы от 18.11.2015 г. № 4/637

Выдача справки с психоневрологического диспансера

Регламент утвержден постановлением акимата г.Алматы от 18.11.2015 г. № 4/637

Добровольное анонимное и обязательное конфиденциальное медицинское обследование на наличие ВИЧ-инфекции

Регламент утвержден постановлением акимата г.Алматы от 18.11.2015 г. № 4/637

Выдача справки с туберкулезного диспансера

Регламент утвержден постановлением акимата г.Алматы от 18.11.2015 г. № 4/637

Выдача документов о прохождении подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров отрасли здравоохранения

Регламент утвержден Приказом МЗ СР РК от 29 мая 2015 года. № 426

Выдача справки с медицинской организации, оказывающей первую медико-санитарную помощь

Регламент утвержден постановлением акимата г.Алматы от 18.11.2015 г. № 4/637

Выдача листа о временной нетрудоспособности с медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь

Регламент утвержден постановлением акимата г.Алматы от 18.11.2015 г. № 4/637

Выдача справки о временной нетрудоспособности с медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь

Регламент утвержден постановлением акимата г.Алматы от 18.11.2015 г. № 4/637

Выдача выписки из медицинской карты стационарного больного

Регламент утвержден постановлением акимата г.Алматы от 18.11.2015 г. № 4/637

Определение соответствия (несоответствия) потенциального поставщика услуг гарантированного объема бесплатной медицинской помощи предъявляемым требованиям

Регламент утвержден постановлением акимата г.Алматы от 15.08.2016 г. № 3/388

Регистрация согласия или отзыва согласия на прижизненное добровольное пожертвование тканей (части ткани) и (или) органов (части органов) после смерти в целях трансплантации

Регламент утвержден постановлением акимата г.Алматы от 15.08.2016 г. № 3/388

 

Алматы қаласы әкімдігінің 2015 жылғы 18 қарашадағы № 4/637 қаулысы

Денсаулық сақтау саласындағы
мемлекеттік көрсетілетін қызметтер
регламенттерін бекіту туралы

Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 15 сәуірдегі «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» Заңының 16 бабына және Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 27 сәуірдегі № 272 «Денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттарын бекіту туралы» бұйрығына сәйкес, Алматы қаласының әкімдігіҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. Қоса беріліп отырған мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің регламенттері бекітілсін:
      1) «Дәрігерді үйге шақыру»;
      2) «Дәрігердің қабылдауына жазылу»;
      3) «Медициналық-санитариялық алғашқы көмек көрсететін медициналық ұйымға бекіту»;
      4) «АИТВ-инфекциясының болуына, ерікті анонимді және міндетті құпия медициналық тексерілу»;
      5) «Туберкулезге қарсы ұйымнан анықтама беру»;
      6) «Психоневрологиялық ұйымнан анықтама беру»;
      7) «Наркологиялық ұйымнан анықтама беру»;
      8) «Медициналық-санитариялық алғашқы көмек көрсететін медициналық ұйымнан еңбекке уақытша жарамсыздық парағын беру»;
      9)«Стационарлық науқастың медициналық картасынан үзінді көшірме беру»;
      10) «Медициналық-санитариялық алғашқы көмек көрсететін медициналық ұйымнан еңбекке уақытша жарамсыздық туралы анықтама беру»;
      11) «Медициналық-санитарлық алғашқы көмек көрсететінмедициналық ұйымынан анықтама беру».
      2. Алматы қаласы Денсаулық сақтау басқармасы осы қаулының Алматы қаласының әділет органдарында мемлекеттік тіркелуін және оныинтернет-ресурста орналастыруды қамтамасыз етсін.
      3. Алматы қаласы әкімдігінің «Алматы қаласында көрсетілетін денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер регламенттерін бекіту туралы» 2014 жылғы 11 мамырдағы № 2/337 қаулысының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 1058 болып тіркелген, 2014 жылғы 14 маусымда «Алматы Ақшамы» және «Вечерний Алматы» газеттерінде жарияланған)күші жойылды деп танылсын.
      4. «Денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер регламенттерін бекіту туралы» осы қаулының орындалуын бақылау Алматы қаласы әкімінің орынбасары А. Қырықбаевқа жүктелсін.
      5. Осы қаулы әділет органдарында мемлекеттік тіркелген күннен бастап күшіне енеді және ол алғаш ресми жарияланғаннан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Алматы қаласының әкімі                                                                                                                                                                   Б. Байбек

 

 

 

 

 

Постановление акимата города Алматы от 18 ноября 2015 года № 4/637

Об утверждении регламентов
государственных услуг
в области здравоохранения

В соответствии со статьей 16 Закона Республики Казахстан от 15 апреля 2013 года «О государственных услугах», и приказом Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 27 апреля 2015 года № 272 «Об утверждении стандартов государственных услуг в области здравоохранения», акимат города Алматы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Утвердить прилагаемые регламенты государственных услуг:
      1) «Вызов врача на дом»;
      2) «Запись на прием к врачу»;
      3) «Прикрепление к медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»;
      4) «Добровольное анонимное и обязательное конфиденциальное медицинское обследование на наличие ВИЧ-инфекции»;
      5) «Выдача справки с противотуберкулезной организации»;
      6) «Выдача справки с психоневрологической организации»;
      7) «Выдача справки с наркологической организации»;
      8) «Выдача листа о временной нетрудоспособности с медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»;
      9) «Выдача выписки из медицинской карты стационарного больного»;
      10) «Выдача справки о временной нетрудоспособности с медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»;
      11) «Выдача справки с медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь».
      2. Управлению здравоохранения города Алматы обеспечить государственную регистрацию настоящего постановления в органах юстиции города Алматы и его размещение на интернет-ресурсе.
      3. Признать утратившим силу постановление акимата города Алматы от 11 мая 2014 года № 2/337 «Об утверждении регламентов государственных услуг в области здравоохранения» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 1058, опубликованное 14 июня 2014 года в газетах «Алматы Ақшамы» и «Вечерний Алматы»).
      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима города Алматы А.Кырыкбаева.
      5. Настоящее постановление вступает в силу со дня государственной регистрации в органах юстиции и вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Аким города Алматы                                                                                                                                                                                        Б. Байбек